Odak Grup Görüşmesi 27 Nisan 2017

“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi için Bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi” kapsamında; İnsan Kaynakları Operasyonel Programı Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması için Odak Grup Görüşmesi veri toplama çalışması Ankara’da yapıldı.  Anemon Hotal’de yapılan toplantıda Akademimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Balcı temsil etti.