6 Meslek Grubu Eğitimi

Muhabir (Televizyon-Gazete-Radyo),Sunucu-Haber Spikeri,Kurgu Yönetmeni(Video Kurgu Operatörü),Grafik Tasarımcısı,Yeni Medya İçerik Yönetmeni (İnternet Haber Portal Editörü),Makyaj Uzmanı (Tv-Sinema-Tiyatro) Eğitimleri ile Sektörün Tüm Branşlarını Hedefleme…

Profesyonellerden Eğitim

Sektörde Söz Sahibi Olan Profesyonellerden Verilecek Eğitimler ile Eğitim Sonunda Yüksek Bilgi ve Birikim Oluşturma

İstihdam Desteği

Kamu ve Özel Kuruluşlar İle Görüşmelerde Bulunma, Yapılan Örnek Projeler ile Referans Olma, Kursiyerler ile Medya ve İletişim Akademisi Derneği Çatısı Altında Yeni Projelerde Yer Alma Fırsatı

Yoğun Eğitim Programı

Sektörün duayeni kabul edilen uzmanlardan verilecek 6 aylık yoğun ve Etkin Eğitim ile sözlü anlatımın yanı sıra herkesin kendisine özel olarak kullanabileceği yüksek kalitede bilgisayarlar ile uygulama yapma şansı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum! Projesi

Medyanın Görünen Yüzü Olmak

Medya ve iletişim Akademisi Derneği tarafından “ Duy Sesimi; çalışmak, üretmek istiyorum!” sloganı ile başlatılan proje, engelli bireylerin proje kapsamındaki eğitim süresi sonunda medyanın görünen yüzünde de istihdam fırsatı veya evlerinden çıkmadan bile teknolojinin imkanlarını kullanarak milyonlara ulaşma şansına sahip olabilecektir.

Bugüne kadar ürettikleri ile hak ettiği yer alamayan genç dostlarımıza, medyanın en populer 6 mesleğinden birini şeçerek katılacakları eğitim programları ile medyanın görünen yüzü olma şansı verilmiş olacaktır.

Türkiye ve Avrupa’da İlk Olma

Medya ve İletişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Balcı’nın verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliğine başvuran 2 bin 200 proje arasından hibe almaya hak kazanan 145 proje arasında yer alan “ Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek istiyorum!” adlı proje, Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olma özelliği de taşıyor.

İlk ve tek olma özelliği ile 60 kursiyerimiz, 6 ay süresince anlatımlı eğitimler yanı sıra uygulamalı eğitimleri de işin uzmanlarından almış olacaklardır.

Projenin Amacı ve Eğitim Fırsatları

UYGULAMALI EĞİTİM

Makyözlükten, Muhabirliğe, Spikerlikten, Internet Haber Portalı Editörlüğüne, Grafikerlikten,Video-Audio Kurgu Operatörlüğüne kadar tüm branşlarda uygulamalı eğitim olanağı…

YOĞUN EĞİTİM PROGRAMI

Haftada 2 gün hem sözlü hem de uygulamalı olarak mesleki eğitimlerimiz, haftada bir gün ise kişisel gelişim eğitimlerimiz tam gün olarak devam edecektir.

HER KURSİYERE BİR BİLGİSAYAR

Her bir kursiyerimizin bilgisayar laboratuarında kendisinin özel kullanımında olacağı özel bir bir bilgisayar ile uygulama yapma fırsatını bulacaktır.

PROFESYONELLERDEN EĞİTİM

Mesleğinde yıllarını geçirmiş sektörde duayen sayılabilecek eğiticiler ile eğitimin yanı sıra güncel sektör bilgileri de aktarılacaktır.

ALTI AYLIK EĞİTİM

Altı ay boyunca sürecek eğitim (1 Mart 2017 ile 31 Ağustos 2017) her bir branş için haftada 3 gün olarak uygulanacaktır.

İSTİHDAM DESTEĞİ

Eğitimi başarı ile tamamlamış kursiyerler için 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren kamu ve özel medya kuruluşları ile görüşmeler yapılıp ve iş imkanları araştırılacaktır.

MEDYA EKİPMANLARI İLE EĞİTİM

Her branşın özellinde profesyonel ekipmanlar ile video kamera kaydı, ses kaydı, fotoğraf çekimi uzman eğiticilerin gözetiminde yapılacaktır.

WEB PORTAL YAYINI

Eğitimi verilen tüm branşlarda üretilen içerikler ve uygulamalar yuzde100saglik.com ve duysesimi.gen.tr üzerinde yayın imkanı sağlanacaktır.

 • Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum !..Projesi Genel Amacı

  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilen “DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İle İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” HİBE PROGRAMI

  DUY SESİMİ; ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İSTİYORUM !projesinin genel amacı;

  Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Medya sektöründeki sivil toplum kuruluşları ile dezavantajlı gruplara yönelik alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları İŞKUR ile birlikte tespit ederek, aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek ve medya sektörünün Görünen Yüzündeki mesleklere de yönlendirmeyi hedeflemekteyiz. Kendi özbakım becerilerine sahip eğitilebilir fiziksel engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak;
  1.    Muhabir (Televizyon-Gazete-Radyo)
  2.    Sunucu-Haber Spikeri
  3.    Kurgu Yönetmeni(Video Kurgu Operatörü)
  4.    Grafik Tasarımcısı
  5.    Yeni Medya İçerik Yönetmeni (İnternet Haber Portal Editörü)
  6.    Makyaj Uzmanı (Tv-Sinema-Tiyatro)
  eğitimi vererek medya ve yayın kuruluşlarında istihdama hazırlanması böylece, Avrupa Birliği direktiflerinin ve iyi uygulamalarının paylaşımı, sürdürülebilir diyalogların ve ortaklıkların oluşturulması ve bu sayede istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum !..Projesinin Özel Amacı

  Türkiye’de medya sektöründe AB direktifleri doğrultusunda engellilerin de istihdam edilebileceğine ilişkin iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak kalıcı bir eğitim modülü, eğitim uygulaması yapılması ve proje sonunda bütün görünürlük materyallerinin yanı sıra bir de belgesel hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır. Ayrıca, proje ortağı olan STK’lar arası iletişimin geliştirilmesi, toplumun bu konudaki farkındalıklarının arttırılması özel hedefimizdir. Bu hedefimizi hayata geçirirken, Türkiye’de ilk kez bu alanda eğiteceğimiz kursiyerlerin medya kuruluşların görünen yüzünde de istihdamının da sağlanması olacaktır.
  Uygulayacağımız bu proje programı çerçevesinde ilk kez engelli medya mensubu yetiştirilmiş olacak ve bunların medya sektörünün görünen yüzünde istihdamı sağlanmış olacaktır.
  Bu sayede projeyi hayata geçirecek Medya ve İletişim Akademisi Derneği ve ortak STK’lar arasında önemli bir adım atılmış olacak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir Sivil Toplum Diyalogu da sağlanmış olacaktır

 • Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum !..Projesi Beklenen Sonuçları

  Projemiz ile eğitim alacak engelliler, moral motivasyon ile donanıp yaşama tutunacaklardır. İstihdam edildikleri takdirde ise ailelere yük olmaktan kurtulup ekonomik özgürlüklerine kavuşacaklar ayrıca ailelerine maddi katkıda bulunabileceklerdir. Projemiz, medya sektöründe engelli bireylere karşı özel itina gösterilmesi ve ayrımcılığın azaltılması konusunda farkındalık yaratacaktır. Bu farkındalık sonucunda da engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır.
  Ayrıca, cinsiyet eşitliği, sivil toplumun bu konuya etkin katılımı, engelli bireylerin sorunları, engelli bireylerin sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına katkıları ve iyi yönetişim konuları ile işgücü piyasasına girecek engelli bireylerin iş aramaya yönelik bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi için bir örnek ve farkındalık yaratması ayrı bir sonucu olacaktır.
  Projemizin bir başka beklenen etkisi ise; Birleşmiş Milletler ve AB direktifleri doğrultusunda engelli ve dezavantajlı gruplar için geliştirilecek ortak ve uygulanabilir eğitim programları, görsel ve yazılı basın için gerçekleştirilecek yapımlar ile kamu ve özel sektör kuruluşları ile yeni proje ortaklıkları geliştirebileceklerdir.

Kursiyer Sayısı

43
60

Ders Sayısı (saat)

1071
1872

Eğitim Günü Sayısı

87
180

Çalışan Sayısı

0
27

Yorumlar